AL54KD Adelaides panorama


Atklāšanas koncerts

Atklāšanas koncerts sāksies plkst. 16.00 vēsturiskajā Gilinghema zālē, Aneslijas koledžā (Gillingham Hall, Annesley College). No baznīcas uz Atklāšanas koncertu varēs mierīgi aizstaigāt, bet tiem, kas vēlas, būs iespēja pa ceļam iegriezties Tālavas kafejnīcā iedzert kafiju vai kādu citu atspirdzinājumu.

Pēc Kultūras dienu oficiālās atklāšanas sekos koncerts, kurā uzstāsies vijolnieki Gunārs Larsens ar meitu Rasmu Larsenu, Latvijas viesi Trio Šmite Kārkle Cinkuss un ansamblis Mūza un no Melburnas jauniešu folkloras kopa Jumalēni.

Kā jau lasītāji būs ievērojuši, KD emblēma ir Auseklis – rīta zvaigzne, kas ir pastāvīga, uzaust katru dienu no jauna un tomēr patur atmiņas no vakardienas. Šis simbols saista pagātni ar nākotni. Andis paskaidro, ka Atklāšanas koncerts atspoguļos šo tēmu.

Gunars Larsens

Gunārs Larsens.

Vijolnieks Gunārs Larsens tagad dzīvo Šveicē, bet augot Adelaidē daudzus klausītājus iepriecināja gan kā solists, gan spēlējot duetus ar māsu Mairitu, gan spēlējot ansamblī Sudraba Stīga. Pirmais mācību gads Eiropā Gunāram bija 14 gadu vecumā, saņemot aicinājumu no slavenā vijolnieka Tibora Vargas (Tibor Varga). Pēc skolas un universitātes absolvēšanas, Gunārs atgriezās Eiropā mācīties pie skolotājiem Franko Gulija (Franco Gulli), Josefa Suka (Josef Suk), Henrika Šēringa (Henrik Szering) u.c. Pēc Solistendiplom iegūšanas ar augstākām atzinībām, Gunārs tika aicināts kā mācībspēks Lucernas konservatorijā Šveicē. Līdz ar to Gunārs kļuva arī par solistu un koncertmeistaru kamerorķestrī Festival Strings Lucerne. Ar šo orķestri Gunārs koncertējis visos piecos kontinentos. Gunāram ir daudzi televīzijas, radio un kompaktdisku ieraksti ar plašu repertuāru. Tagad Gunārs ir profesors Lausanes un Lucernas Mūzikas augstskolās, kā arī viesu mācībspēks Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā Rīgā un Latviešu jauno mūziķu meistarkursos Siguldā.

Rasma Larsensa

Rasma Larsena.

Rīcības komiteja ļoti priecājas, ka Gunārs ne tikvien atgriezīsies Adelaidē un piedalīsies Atklāšanas koncertā, bet ka viņam līdz būs meita Rasma Larsena. Rasma dzimusi 1996. g. Šveicē. Māte, šveiciete, ir pianiste. Rasma jau agri izrādījusi lielu interesi mūzikā un sešu gadu vecumā sāka apmeklēt vijoles un klavieru stundas Lucernas konservatorijā. Pašlaik apmeklē speciālu mūzikas skolu Lausanē, to apvienojot ar mūzikas studijām Lausanes mūzikas augstskolā. Rasma absolvējusi meistarklases pie vijolniekiem Ivrija Gitlisa (Ivry Gitlis), Valerija Gradova (Valeri Gradow) u.c., kā arī paspējusi jau iegūt daudz godalgu un pirmo vietu nacionālos un internacionālos konkursos.

Jumaleni

„Jumalēni“ – Uz trepēm no kreisās: Daina Jefimova, Lija Andersone; priekšā: Šarlote Jakse, Ingrīda Dārziņa, Ronans Lārmanis, Kintija Jakse, Jolanta Lārmane (vadītāja), Kaija Lārmane, Zandis Baumanis, Freja Kučere-Ozoliņa.

Atklāšanas koncerts beigsies ar skatu uz mūsu pašu nākotni. No Melburnas uzstāsies jauniešu folkloras kopa Jumalēni. Šī kopa darbojas jau trīs gadus latviešu Daugavas skolas dziedāšanas un folkloras skolotājas Jolantas Lārmanes vadībā. Sastāvā ir pašlaik desmit dalībnieku, kuri gan dzied, gan spēlē dažādus mūzikas instrumentus: etnogrāfiskās kokles, stabules, flautu, vijoli, akordeonus, saksafonus un dažādus ritma instrumentus. Nosaukums Jumalēni cēlies no dainām un nozīmē – latviešu auglības dieva Jumja bērni. Jumalēnu repertuārā ietilpst galvenokārt latviešu mitoloģiskās tautas dziesmas, latgaliešu tautas dziesmas, kā arī pa kādam lustīgam danču gabalam. Jumalēni nākamgad cer ierakstīt savu pirmo kompaktdisku.

Atklāšanas koncerta ieejas maksā ieskaitīta arī Pieņemšana. Pieņemšana notiks Tālavas Mazajā zālē pēc koncerta un par to rūpēsies Ināra Putniņa. Plkst. 19.00 atvērsies durvis uz lielo zāli Atklāšanas ballītei.

Datums un laiks: Trešdien, 26. decembrī. Plkst. 16.00 - 17.30.
Vieta: Gillingham zālē Annesley koledžā
89 Greenhill Rd., Wayville

Ieejas maksa: $25/$20
Rīko: Andis Bērziņš

Language: LV AUSAL54KD - Facebook


Norise Biletes