AL54KD Adelaides panorama


Teātra izrāde „Pēc kaut kā cēla, nezināma“

SLT

Sēž no kreisās: Vija Spoģe-Erdmane (dekoratore), Linda Ozere, Kārlis Gulbergs (režisors). Stāv: Andra Rone (sufliere), Iveta Rone, Andris Kariks, Pēteris Erdmanis (dekorators), Jānis Čečiņš.

Sidnejas Latviešu teātris (SLT) vedīs uz Kultūras dienām ciema kukuli – Anšlava Eglīša lugu par mīlestību Pēc kaut ka cēla, nezināma. Izrādi varēsim baudīt 27. decembra vakarā Adelaides Latviešu namā. Diemžēl, pēc ilgiem un raženiem gadiem Adelaides Latviešu teātra ansamblis (ALTA) ir izbeidzis aktīvu darbību, bet tomēr priecājamies, ka sidnejieši nāks talkā.

Luga Pēc kaut kā cēla, nezināma esot viena no SLT populārākajām lugām, un šī būs trešā reize, kad tā redzēs skatuves gaismu pazīstamā režisora Kārļa Gulberga režijā. Linda Ozere un Jānis Čečiņš atkārtos savas lomas kā Džonsona kundze un Jānis Grava pēc veseliem 28 gadiem! Viņiem šoreiz pievienosies ilggadējie SLT aktieri Iveta Rone – Sofijas Gravas lomā un Andris Kariks kā Kaspars Zivtiņš. Ar lielu sajūsmu gaidīsim Adelaidē reto iespēju apbrīnot ieredzētās dekoratores Vijas Spoģes-Ērdmanes dekorācijas.

Kārlis Gulbergs pirmo reizi parādījās uz SLT skatuves 1951. gadā un pirmo režiju vadīja 1955. gadā. Viss kopā Kārlis ir vadījis vairāk kā 90 režiju un lomu tēlojis vēl vairāk. Pēdējās Kultūras dienās Sidnejā uzveda viņa iestudēto Blaumaņa lugu No saldenās pudeles un nesen viņš tēloja Ābramu Skroderdienās Silmačos.

Linda Ozere savu pirmo lomu tēloja 1968. gadā un pēc tam vismaz vēl 50 lomu, ieskaitot neseno Pindacīšu – Skroderdienās Silmačos un Olīviju – Šekspīra Divpadsmitajā naktī.

Jānis Čečiņš savas teātra gaitas uzsāka 1965. gadā, tēlojot gaili! Starp vairāk kā 80 lomām bijušas daudzas mīļas raksturlomas, ieskaitot Sēru Tobiju Belču – Divpadsmitajā naktī un Aleksandru paša sarakstītajā Kabarē de Rīga. Pirms dažiem gadiem varējām baudīt šo uzvedumu Adelaidē.

Andris Kariks darbojas SLT kopš 1971. gada kā skatuves darbinieks, dekorators, aktieris un valdes priekšsēdis. Viņa mīļākā loma – Osvalds Tjates Brīvajā kritienā. Nesen sidnejieši viņu redzēja Sēra Andreja Bālģīmja lomā Divpadsmitajā naktī un kā maiznieku Meķi bērnu lugā Makss un Morics.

Iveta Rone savas SLT gaitas sāka 1975. gadā, tēlojot meiteņu lomas, bet pēc vairāk kā 20 lomām tagad ir pazīstama ar spēcīgu sieviešu tēlojumiem, tādiem kā Ritu Kauvarda Aušīgajā garā un Antoniju – Skroderdienās Silmačos.

SLT neapšaubāmi ir vēl arvien visaktīvākais trimdas latviešu teātris, iestudējot gan vieglas komēdijas, gan publikai priekšā ceļot lielos klasiķus.

Datums un laiks: Ceturtdien, 27. decembrī. Plkst. 18.00 - 21.30.
Vieta: Latviešu namā „Tālava“
4 Clark Street, Wayville

Ieejas maksa: $25/$20
Rīko: Ēriks Strauts

Language: LV AUSAL54KD - Facebook


Norise Biletes