AL54KD Adelaides panorama


Ģimeņu svētki un Tirdziņš

„Zaļā zālē zem ozola zariem“

Gimenes dienas rikotaji

No kreisās: Marks Lūsis, Reinis Dancis, Mārīte Rumpe un Iveta Leitase.

Ģimeņu svētki notiks š.g. 27. decembrī un sāksies plkst. 11.00 no rīta. Svētku vadītāja Iveta Leitase pastāsta, ka latviešu ģimenēm un draugiem no visas Austrālijas būs iespēja sanākt kopā skaistajā Aneslijas (Annesley) koledžas dārzā. Šī vieta atrodas gandrīz blakus Adelaides Latviešu namam Tālava. Pāris minūtēs varēs mierīgi aizstaigāt. Tas arī nozīmē, ka Kultūras dienu mākslas izstādes atklāšanas apmeklētājiem būs iespēja iegriezties ģimeņu svētkos pa ceļam no Ukraiņu baznīcas, kas atrodas turpat ap stūri. Mākslas izstādi atklās plkst. 10.00 tanī rītā. Tā kā ģimeņu svētku sākumu ieskandinās pūtēju orķestris ar jestram latviešu melodijām, nebūs grūti atrast Aneslijas koledžas dārzu! Kamēr jautra mūzika spēlēs, tikmēr Adelaides Latviešu skolas padome kurinās krāsni un ceps desiņas izsalkušajiem. Piedāvās arī kafiju.

Ņiprākajiem dalībniekiem būs iespēja sevi parādīt latviešu mīļākajos sporta veidos – basketbolā un hokejā. Iveta ziņo, ka ledus imports no Latvijas patreiz tiek apspriests, bet, ja to piegādās izkusušu, tad ledus hokeju nāksies aizstāt ar ūdens hokeju!

Daudzi atceras pagājušo Adelaides Kultūras dienu vaiņagu pīšanas darbnīcu, tāpēc to atkārtos arī šogad. Un kronis visam būs kopā ar Adelaides latviešu muzeju sarīkotais fotografēšanās salons. Muzejs laipni atvēlēs tautas tērpus un aksesuārus. Varēsiet likt galvā sapītos vaiņagus un savā īpašumā iegūt vienu kārtīgu latviešu ģimenes bildi!

Jaunums šogad būs koka dedzināšanas darbnīca – čaklāko roku īpašnieki varēs izrotāt koka rakstiņus ar šāgada KD simbolu – auseklīti. Auseklīti arī varēs izlocīt no papīra un izdekorēt uz piparkūkām.

Iveta ir iecerējusi, ka mūziķi no Latvijas iemācīs visiem kādu dziesmiņu, ar kuru ģimenes svētku dalībnieki varēs uzstāties pasākumā Lai dzied ģimene, kurš notiks tās pašas dienas pēcpusdienā Tālavas Lielajā zālē.

Aneslija koledžas plašais dārzs ir ļoti piemērots ģimenes svētkiem. Kupli ozoli, zaļa zāle, sporta laukums un krāšņs spēļu laukums ar smilšu kasti vismazākajiem Sprīdīšiem. Ja nepietiek ēna zem ozoliem, tad varēsim arī pulcēties zem lielajām sarkanbaltsarkanām burām.

Pēc Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultātes pabeigšanas Iveta Leitase strādāja Latvijas Izglītības Ministrijas ārpusskolas nozarē – organizēja bērnu un jauniešu pasākumus, nometnes un skolotāju kursus. Deviņdesmito gadu vidū pārgāja strādāt citur – IT nozarē. Darbs atveda Ivetu uz Austrāliju, kur viņa dzīvo nu jau desmit gadus. Adelaides latviešu saimei tas ir bijis liels ieguvums. Iveta gadu nostrādāja par skolotāju un patreiz vada Adelaides Latviešu pamatskolu. Viņa divus gadus mācīja latviešu valodu Annas Ziedares Vasaras Vidusskolā.

Attēlā redzama Iveta ar savu apakškomiteju, kura aicina ne tikai ģimenes, bet visus, kuri ir jauni sirdī, priecāties ģimenes svētkos!

Kas ir „Zelta pūrlāde“?

Pieteikšanās veidlapa tirdziņam (.pdf) -->>
Vizma Skabe-Boag

Vizma Skābe-Boag.

Zelta pūrlāde būs Kultūras dienu tirdziņš, kas notiks š.g. 27. decembrī, Ģimenes svētku ietvaros, Aneslijas koledžas (Annesley College) dārzā. Šī koledža ir viena no vecākajām privātajām skolām Adelaidē, un tās lielais dārzs ļoti piemērots gan Ģimenes svētkiem, gan tirdziņam. Labums arī, ka šī vieta atrodas mazāk kā piecas minūtes lēnā pastaigā no Adelaides Latviešu nama Tālava.

Tirdziņa rīkotāja Vizma Skābe-Boag (redzama attēlā) iecerējusi, ka Zelta pūrlāde līdzināsies krāšņajam Rīgas Brīvdabas muzeja gadatirgum, protams, ne tik lielā mērogā, bet tomēr, ka tur varēs iegādāties skaistus rokdarbus un citas preces, labas kvalitātes un ar lielu dažādību. Vizma cer, ka tirdziņa apmeklētājiem būs iespēja tur atrast kādu gaumīgu suvenīru kā piemiņu no jauki pavadītā laika AL54. Kultūras dienās.

Aicinām latviešu izcelsmes māksliniekus, fotogrāfus, rokdarbniekus, audējus, rotkaļus, podniekus un citus meistarus piedalīties tirdziņā ar saviem latviskiem darbiem – vai tie būtu tradicionālā, vai modernā stilā. Būs arī iespēja pārdot latviskas preces vai produktus.

Vizmai pašai jau no agras bērnības patīk nodarboties ar visvisādiem rokdarbiem. Iesākusi šūšanu desmit gadiņu vecumā un kopš tā laika ir nodarbojusies ar izšūšanas darbiem, adīšanu, tamborēšanu, leļļu gatavošanu u.c. Pēc vidusskolas viņas mācījusies modes radīšanu un sabiedrisku pasākumu vadīšanu. 2010. g. Vizma studēja mākslu (fine arts), specializējoties rotaslietu gatavošanā.

Pašlaik Vizma ir iesaistīta bērnu drēbju un mīksto spēļlietu pasākumā. Vizmai vēl arvien patīk šūt, un viņa ar prieku gatavo drēbes saviem trim bērniņiem, kuri apmeklē Adelaide Latviešu skolu un spēļu grupu. Viņai it sevišķi patīk skaisti audumi, kā arī izmantot lietotas drēbes un pat vīriešu kakla saites saviem darbiem. Vizmas pieredze un intereses ir ļoti piemērotas Zelta pūrlādes rīkošanai.

Zelta pūrlāde arī darbosies Tālavā sarīkojumu laikā.

Lūdzam visus ieinteresētos sazināties ar Vizmu, saņemt sīkāku informāciju un pieteikties! Tālr. 08-85366274, mobilais 0438438502 vai e-pasts ­vizma.andrew@bigpond.com

Datums un laiks: Ceturtdien, 27. decembrī. Plkst. 11.00 - 13.00.
Vieta: „Annesley“ Koledžas dārzos
28 Rose Tce., Wayville

Ieejas maksa: $5
Rīko: Iveta Leitase (Ģimeņu svētki)
Vizma Skābe-Boag (Tirdziņš)

Language: LV AUSAL54KD - Facebook


Norise Biletes