AL54KD Adelaides panorama


Austrālījas latviešu sporta darbinieku kongress

Kongresa vadītājs - Gunārs Bērzzariņš 08 83740602

Datums un laiks: Sestdien, 29. decembrī. Plkst. 14.00 – 16.00.
Vieta: Latviešu namā „Tālava“
4 Clark Street, Wayville

Ieejas maksa:
Rīko:

Language: LV AUSAL54KD - Facebook


Norise Biletes