AL54KD Adelaides panorama


Tautas deju uzvedums „Nāk rudentiņis“

Rasma Celinska

Rasma Celinska.

AL54KD Tautas deju uzvedums Nāk rudentiņš notiks š.g. 28. decembrī Skota teātra zālē (Scott Theatre), Adelaides pilsētas centrā. Uzveduma vadītāja ir Rasma Celinska.

Bieži, aizejot uz kādu pasākumu, neienāk prātā kādi šķēršļi rīkotājiem jāpārvar, pirms uzvedums gatavs publikai. Šoreiz tieši viens šāds šķērslis bija – atrast piemērotu zāli. Skotu teātra zālē ir agrāk notikuši tautas deju uzvedumi, un tā ir ļoti piemērota mūsu vajadzībām. Jau pagājušā gadā bija paziņots, ka zāli ap to laiku, kad mums tā būtu vajadzīga, nevienam neizīrēs. Nu sākās meklēšana un galva sāpes! Citas zāles vai nu par mazu, vai par lielu, neparocīgā vietā, par dārgu... utt. Laimīgā kārtā Rasma un Rīcības komitejas priekšsēži Inta un Juris Skābe neatteicās no idejas par Skota teātra zāli, atkal griežoties pie zāles administrācijas, beidzot ar labām sekmēm.

Rasma izvēlējās rudens tēmu, jo citi gada laiki ar saistītām tradīcijām viņai likās vairāk pazīstami – vasara ar saviem Jāņiem, ziema ar Ziemassvētkiem, pavasaris ar Lieldienām. Uzvedumā dejas un dziesmas atspoguļos rudeni – ražas vākšanu, apjumības, Miķeļus, Mārtiņus, veļu laiku u.c.

Rasma, būdama skolotāja, paskaidro, ka viņa būtu laimīga, ja piedaloties tautas deju uzvedumā, jaunieši iemācītos ko jaunu par šo skaisto un interesanto gada laiku un tā tradīcijām. Paredzam, ka visas latviešu tautas deju kopas Austrālijā un Adelaides Latviešu skolas bērni piedalīsies. Uzvedumā redzēsim gan vecas dejas, gan jaunus darbus, solo dejas un kopdejas. Padzirdēts, ka Adelaides Auseklītim top divu jaunu deju horeogrāfijas: viena Dailas Šmites radījums, otra – Rūda Danča. Par muzikālo pavadījumu gādās grupa Vepons of Rok.

Pēc sarīkojuma, kā ierasts, notiks apkūlības šoreiz Haidparka (Hyde Park) hotelī, par kurām rūpēsies Anna Meija-Hepvorte (Hepworth).

Rasma Celinska dzimusi un uzaugusi Sidnejā. Tautas deju gaitas iesākās latviešu pamatskolā un turpinājās Ērika Zvirbuļa vadītā kopā Rota. Kad pirms deviņiem gadiem pārcēlās uz dzīvi Adelaidē, Rasma iestājās Auseklītī un šodien ir palīdze grupas vadītājam Rūdim Dancim. Rasma ir piedalījusies vairākos Kultūras dienu un Jaunatnes dienu tautas deju uzvedumos. Viņa ir piecus gadus mācījusi Adelaides Latviešu pamatskolas bērniem rotaļas, dziedāšanu un tautas dejas, vadījusi režiju bērnu uzvedumiem, ka arī darbojusies Annas Ziedares Vasaras vidusskolā.

Kultūras dienu krāšņie tautas deju uzvedumi ir vienmēr ļoti populāri, jo dejotāji mūs iepriecina ar saviem viegliem soļiem, smaidiem un enerģiju. Uzvedumi ir arī pievilcīgi publikai, kura nesaprot latviešu valodu. Ar lielu interese gaidām, ka nāks rudentiņš Adelaidē decembrī!

Datums un laiks: Piektdien, 28. decembrī, plkst. 18.00 - 21.00
Vieta: Skota (Scott) teātrī Adelaides Universitātē
Kintore Avenue, Adelaide

Ieejas maksa: $35/$30
Rīko: Rasma Celinska

Language: LV AUSAL54KD - Facebook


Norise Biletes