AL54KD Adelaides panorama


Mākslas izstāde

Mākslas izstādes pieteikšanās veidlapa (.doc) -->>
Mākslas izstādes pieteikšanās veidlapa (.pdf) -->>

Austrālijas latviešu 54. Kultūras dienu mākslas izstāde notiks no š.g. no 27. līdz 30. decembrim Sv. Pētera baznīcas zālē, kura parocīgi atrodas netālu no Adelaides Latviešu nama. Izstādes atbildīgais rīkotājs Dr. Pēteris Strazds (redzams attēlā) paskaidro, ka izstādes tēma būs Austrālijas un Latvijas daba. Tēmas ideja radās no Austrālijā pazīstamā Voterhausa (Waterhouse) konkursa. Pieņems ne tikai gleznas, bet arī fotogrāfijas, skulptūras, tekstila darbus u.c., kamēr tie atbilst tēmai, bet ne vairāk kā trīs darbus no katra mākslinieka. Pastāvēs iespēja pārdot izstādītos darbus. Būs izvērtēšanas process, un varbūtība pastāv, ka visus iesniegtos darbus neizstādīs.

Pēteris aicina latviešu izcelsmes māksliniekus pieteikt savus darbus līdz š.g. 30. septembrim. Viņam darbus jāsaņem Adelaidē līdz š.g 1. decembrim, un mākslinieki paši būs atbildīgi savus darbus laicīgi nogādāt. Pieteikšanās anketas ar daudz sīkāku informāciju, tiks vēlāk izplatītas laikrakstā, tīmeklī un latviešu centros. Tomēr mudinājums māksliniekiem sākt darbus radīt laicīgi, jo gads noteikti ātri aizskries, un Kultūras dienas pēkšņi būs uz sliekšņa!

Apmeklētājiem būs iespējams balsot par izstādītiem darbiem. Rezultātus paziņos un godalgas izsniegs Kultūras dienu noslēguma ballē. Darbus sadalīs divās grupās, proti, jaunieši līdz 25 gadiem un vispārējā grupa. Jaunietis, kurš vēlas, varēs savus darbus pieteikt pie vispārējās grupas.

Pēterim laba pieredze izstādes rīkošanā, jo bija atbildīgs par mākslas izstādes rīkošanu AL51.KD ietvaros. Izstādi sekmīgi norīkot ir liels darbs, un Pēterim talkā nāks Inese Brūna, Vizma Brūna, Edvīns Bulis, Helen Bulis, Igo Ozols, Inga Pērkons-Grauze un Elīna Rikarde.

Pēterim personīgā interese mākslā izpaužas fotogrāfijā. Viņš ir neskaitāmas reizes redzēts latviešu sarīkojumos ar fotoaparātu rokā! Šogad Pēterim būs it sevišķi aizņemts gads, uzsākot LAAJ priekšsēža pienākumus.

Ja lasītājiem būtu pazīstami kādi latviešu izcelsmes mākslinieki, laipns lūgums padot šo ziņu tālāk. Ja vēlaties tuvāku informāciju par izstādi pirms iznāks pieteikšanas anketas, varat sazināties ar Pēteri Strazdu (tālr.: 08-83707830, e-pasts drpstrazds@iprimus.com.au).

Datums un laiks: 27. – 30. decembris no plkst. 10.00 – 15.00.
Apmeklētājiem būs iespēja balsot par vislabāko darbu. Rezultātu paziņos 30. decembrī Sadziedāšanās vakarā.
Vieta: Sv. Pētera baznīcas zālē
23 Rose Terrace, Wayville

Ieejas maksa: $5, bērniem brīvs
Katalogs: Pret ziedojumiem
Rīko: Dr. Pēteris Strazds

Language: LV AUSAL54KD - Facebook


Norise Biletes