AL54KD Adelaides panorama


Kopkora koncerts

AL54.KD Kopkora koncerts notiks š.g. 30. decembrī Adelaides Latviešu namā, Tālavā. Rīcības komiteja ir ļoti priecīga, ka koncerta vadību uzņēmies Aldis Sils.

Par Aldi Silu

Aldim Silam ir ilggadīga pieredze mākslinieciskos pasākumos latviešu sabiedrībā. Viņam ir skaidras atmiņas no 1978. gada Kultūras dienām Adelaidē, kas ir atstājušas ilgstošu ietekmi. Viņa atmiņā palikusi Stopu saktas emblēma, kas sudrabā spīdēja uz zila fona, kā arī Saules Jostas tautas deju uzvedums.

Aldis iesāka vijoles spēli 7 gadus vecumā, kad vecmāmiņa Regīna Freidenfelde viņam to uzdāvināja. Tajos Ziemsvētkos gadījās ciemos rads no Kanādas, Imants Ramiņš. Viņam bija uzdots izvēlēties vijoli un to Aldim pasniedza Ziemsvētku vakarā vecīša tērpā. Viņš prasījis Regīnai: „Vai tu tiešām saproti šīs dāvanas sekas?“

Dažus gadus vēlāk Aldim Ziemsvētkos tika uzdāvināta ilgotā kokle. Ar to sākās mēģinājuma cikls – koklētāju ansamblī Ausma, tautas deju kopā Auseklītis, Adelaides Latviešu biedrības jauktajā korī un Adelaides jauniešu korī. Aldis vēl ir dziedājis Adelaides DV korī Daugava, un ansamblī Zemais Do. Aldis sāka sabalsot un aranžēt mūziku koklētāju ansamblim, kā arī jauniešu koriem. Viņš bija muzikālais vadītājs vairākiem tautas deju uzvedumiem Jaunatnes dienās un Kultūras dienās. Viņš spēlēja galveno lomu Andreja Jansona dziesmu spēlē Homo Novus un piedalījās Amerikā uzvestajā Gundega. Ar Ņujorkas Latviešu kori Aldis uzstājās koncertā 1990. gadā Rīgas Operā un sekojošajā gadā – Dziesmu svētkos.

Aldis ir vadījis dziesmu ansambli Franks ir Nātra, Adelaides Jauniešu kori un tautas deju kopu Auseklītis. Viņš ir vadījis vairākus uzvedumus Auseklītim, kā arī Kultūras dienās. 2001. gadā Aldis vadīja Kultūras dienas Adelaidē.

Adelaides Universitātē Aldis ieguva bakalaura grādu ar uzslavu muzikoloģijā un mūzikas pedagoģijā. Viņš studēja valodas, ieskaitot latviešu valodu Flindersa Universitātē un Rietummičiganas Universitātē ASV. Paralēli vijoles spēlei Aldis mācījās vokālā fakultātē. No 1995. gada Aldis dziedāja Dienvidaustrālijas Operas korī (State Opera of SA). Viņš ir arī dziedājis Adelaides Kamerkorī (Adelaide Chamber Choir), kā arī Adelaides Festivāla koros.

2010. gadā Aldis bija palīgdiriģents lielajam korim Mālera 8. simfonijā, ko uzveda Adelaides Festivālā. Aldis ir strādājis kā skolotājs mūzikas specializētajā Marijatviles vidusskolā (Marryatville High School). Aldis jau ceturto gadu ir šīs skolas direktora vietnieks un mūzikas fakultātes galva. Aldis diriģē vairākus skolas ansambļus, ieskaitot simfonisko orķestri un koncertkori. 2007. gadā koris uzvarēja internacionālu kora sacensībās Tallinā. Pagājušā gadā Aldis diriģēja skolas orķestri Adelaides Filmu festivāla atklāšanā Festivāla teātrī.

Kopš 2009. gada Aldis diriģē Adelaides Filharmonijas kori. Viņu vadībā atskaņotas Rosinī (Rossini), Haidna (Haydn), Guno (Gounod) un citas Missas, Orfa (Orff) Karmina Burana un pagājušā gadā Kārla Dženkinsa (Karl Jenkins) Stella Natalis Austrālijas pirmatskaņojums. Ar saviem skolas koriem un orķestriem Aldis ir iepazīstinājis austrāliešu publiku ar latviešu komponista darbiem, kā arī ar Filharmonijas kori, kas orķestra pavadījumā dziedāja Vītola Beverīnas Dziedoni un Brauna Saule, Pērkons, Daugava.

Par koncertu

Kultūras dienu kopkora koncerta programma atspoguļos Kultūras dienu simbolu – Ausekli – rīta zvaigzni, kura ir pastāvīga, uzaust katru dienu no jauna un tomēr patur prātā atmiņas no vakardienas. Simbols saista pagātni ar nākotni. Kopkora koncertā dzirdēs gan jaunas, gan vecas kora dziesmas. Tās atklās latviešu kora dziesmu attīstību no 19. gs. sabalsojumiem līdz 21. gs. kompozīcijām. Dziesmu izvēle atspoguļo gan Alda latvisko, folkloristisko un muzikālo gaumi, gan arī mūsu pašu koristu spēkus un tradīcijas. Puse dziesmas tīšām ņemtas no 2013. gada Dziesmu svētku programmas. Koncertā ietilpinātas jauktā kora un vīru kora dziesmas.

Koncertā tiks apgleznotas vairākas tēmas un ainas, it sevišķi daba un folkloristikas elementi. Koncertā piedalīsies instrumentālais ansamblis, kā arī folkloristi no Latvijas: Zane Šmite, Kristīne Kārkle-Puriņa, Edgars Kārklis un Ivars Cinkuss. I. Cinkuss Austrālijas publikai jau pazīstams kā vīru kora Gaudeamus diriģents un kā Dziesmu svētku virsdiriģents. Kristīne uzstājusies Austrālijā ar folkloras ansambli Vilcēni, bet Zane – ar Iļģiem.

Tā kā pēdējās Kultūras dienās Melburnā tik labi izdevās Sadziedāšanās vakars, kas sekoja Kopkora koncertam, šis pasākums tiks atkārtots Adelaidē, arī Alda Sila vadībā. Par saimniecību rūpēsies Valdis Jaudzems.

Kas darāms...

Gatavojoties Kultūras dienām, Aldis Adelaidē vada papildus kora mēģinājumus, it sevišķi tiem, kam grūtāk piedalīties vietējos koros, kā arī virtuālā kora dalībniekiem. Ir iecerēti mēģinājumi Melburnā un Sidnejā Alda vadībā. Kora dziesmu grāmatas pasūtamas no Alda (aldissils@ozemail.com.au) un informācija par papildus mēģinājumiem no Valda Jaudzema (vjaudzems@hotmail.com). Tīmeklī būs pieejami dziesmu mācību līdzekļi, ieraksti un cita informācija. Vēl palīgā pie koncerta administrācijas nāk Zinta Ozoliņa, kura paredz sev smagāko slodzi, nodrošinot, lai pa KD laiku mēģinājumi rit gludi.

Mudinājums latviešu dziesmu mīļotājiem, kas vēl nesastāv savā vietējā korī, bez kavēšanās iestāties! Pastāv arī iespēja piedalīties virtuālā korī Atbalsis, sazinoties ar vadītāju Mariju Perejmu (marija@adam.com.au).

Datums un laiks: Svētdien, 30. decembrī, plkst. 17.00 - 20.00
Vieta: Latviešu namā „Tālava“
4 Clark Street, Wayville

Ieejas maksa: $30/$25
Rīko: Aldis Sils

Language: LV AUSAL54KD - Facebook


Norise Biletes