AL54KD Adelaides panorama


Rīcības komiteja

AL54KD

AL54.KD rīcības komiteja. Pirmā rindā no kreisās: Ināra Strazda, Juris Skābe, Inta Skābe, Andis Bērziņš. Otrā rindā: Margota Puķīte, Rudīte Bērziņa, Ilze Radziņa, Rasma Celinska, Pēteris Strazds. Trešā rindā: Ģinta Orčarda (Orchard), Iveta Leitase, Zinta Ozoliņa, Valdis Jaudzems. Ceturtā rindā: Mārīte Rumpe, Zinta Līduma, Ints Puķītis, Ēriks Strauts, Aldis Sils. Trūkst Vizma Skābe-Boag, Rūdis Dancis, Ilze Franka, Kirsten Džounsa (Jones), Ivars Ozols, Ināra Putniņa. FOTO Pēteris Strazds.

 
Priekšsēde Inta Skābe
Priekšsēdis Juris Skābe
Vicepriekšsēdis Andis Bērziņš
Sekretāre Mārīte Rumpe
Otrā sekretāre Rudīte Bērziņa
Kasiere Ināra Strazda
Kasieres palīdze Ģinta Orčarda (Orchard)
Nama kooperatīva pārstāvis Ints Puķītis
Dievkalpojums Ivars Ozols
Atklāšanas koncerts Andis Bērziņš
  Inta Skābe
  Juris Skābe
Kopkora koncerts Aldis Sils
Kopkora koncerta administrācija Zinta Ozoliņa
Teātris Ēriks Strauts
Tautas deju uzvedums Rasma Celinska
Ģimenes svētki Iveta Leitase
Tirdziņš Vizma Skābe-Boag
Kultūras dienu noslēguma balle Ģinta Orčarda (Orchard)
Mākslas un foto izstāde Pēteris Strazds
Sadziedāšanās vakars Valdis Jaudzems
  Aldis Sils
Ģimeņu sadziedāšanās vakars Zinta Ozoliņa
  Aldis Sils
Pieņemšana Ināra Putniņa
Atklāšanas ballīte Zinta Līduma
Informācijas nodaļas vadītāja Rudīte Bērziņa
Mājas lapas dizains un uzturēšana Ilze Nāgela
  Gunārs Nāgels
Programmas grāmata Ilze Radziņa
Programmas grāmata - tehniskā apdare Kirstena Džounsa (Kirsten Jones)
Dotāciju pieprasījumi Ilze Franka (Frank)
Finansu līdzekļu piesaistīšana Margota Puķīte
Sports Rūdis Dancis

Language: LV AUSAL54KD - Facebook


Norise Biletes